So sánh giá vàng chiều 27/02/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                   Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1255.82

1256.32


0.5

(USD/oz)


3452

2

SJC

3687

3692

5

240

3

BTMC

3438

3483

(thấp nhất)

45

31

(nhỏ nhất)

4

AAA

3680

3695

15

243

5

Thần tài SBJ

3686

3698

12

246

6

Eximbank

3681

3693

12

241

7

Phú Quý

3687

3693

6

241

8

PNJ

3687

3700

(cao nhất)

13

248

(lớn nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (27/02/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (27/02/2017) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm  150.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 60.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 20.000 →90.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 27/02/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,38 (-0,15)

34,83 (-0,15)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (27/02/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,255.82 (giảm)

1,256.32 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

34,51 (-0,08)

34,52 (-0,08)

0,31

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (27/2/2017) giá vàng thế giới giảm 80.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (27/2/2017).