So sánh giá vàng chiều 27/03/2018

Theo Tạp chí Chứng khoán 1/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                          Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1354.73

1354.73


0.5

(USD/oz)


37.26

2

SJC

3697

3704

(nhỏ nhất)

7

-22

(thấp nhất)

3

BTMC

3688

3733

(lớn nhất)

45

7

(cao nhất)

4

AAA

3695

3715

20

-11

5

Thần tài SBJ

3690

3710

20

-16

6

Eximbank

3699

3706

7

-20

7

Phú Quý

3697

3707

10

-19

8

PNJ

3697

3707

10

-19

9

SJC Sài Gòn

3692

3710

18

-16

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (27/3/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (27/3/2018) có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 10.000  đồng/lượng và SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA và các thương hiệu còn lại tăng 10.000 - 40.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 27/3/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3688 (-0,01)

3733 (-0,01)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (27/3/2018).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1354.73 (tăng)

1354.73 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

37,25 (+0,07)

37,26 (+0,07)

0,82

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (26/3/2018) giá vàng thế giới giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (26/3/2018).