So sánh giá vàng chiều 28/03/2018

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1341.78

1342.3


0.5

(USD/oz)


36.94

2

SJC

3677

3686

9

-8

3

BTMC

3672

3717

45

23

4

AAA

3676

3690

14

-4

5

Thần tài SBJ

3677

3694

17

0

6

Eximbank

3677

3686

9

-8

7

Phú Quý

3676

3686

10

-8

8

PNJ

3676

3688

12

-6

9

SJC Sài Gòn

3672

3690

18

-4

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (28/3/2018), giá vàng các thương hiệu chiều nay (28/3/2018) có xu hướng giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000  đồng/lượng và SJC giảm 80.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA và các thương hiệu còn lại giảm 60.000 - 100.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 28/3/2018

Thời điểm: 15h chiều                                                    Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3672 (-0,06)

3717 (-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (27/3/2018).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1341.78 (tăng)

1342.3 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

36,94 (-0,14)

36,94 (-0,14)

0,82

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (28/3/2018) giá vàng thế giới giảm so với giá vàng thời điểm 9h sáng hôm nay (28/3/2018).