So sánh giá vàng chiều 31/03/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1229.50

1230.00

Tương đương (triệu VND)

0.5

(USD/oz)


33,07

2

SJC

3317

3322

(thấp nhất)

5

15

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3279

3324

45

17

4

AAA

3315

3325

(cao nhất)

10

18

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3315

3322

7

15

6

Eximbank

3317

3324

7

17

7

Phú Quý

3315

3322

7

15

8

PNJ

3316

3323

7

16

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (31/03/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (31/03/2016) có xu hướng tăng, giảm không đồng nhất. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 30.000 đồng/lượng. Trong khi giá vàng thương hiệu SJC tăng 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 30.000 – 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 31/03/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

32,79 (-0,03)

33,24 (-0,03)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (31/03/2016)

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1229.50 (tăng)

1230.00 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

33,06 (+0,05)

33,07 (+0,05)

0,17 (-0,07)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (31/03/2016), giá vàng thế giới tăng 50.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (31/03/2016).