So sánh giá vàng chiều 31/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

 

1242.11

1242.61


0.5

(USD/oz)


3411

2

SJC

3643

3648

5

237

3

BTMC

3408

3453

(thấp nhất)

45

42

(nhỏ nhất)

4

AAA

3638

3653

15

242

5

Thần tài SBJ

3640

3655

(cao nhất)

15

244

(lớn nhất)

6

Eximbank

3643

3655

12

244

7

Phú Quý

3643

3651

8

240

8

PNJ

3640

3650

10

239

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (31/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (31/3/2017) có xu hướng tăng nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng  120.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và tăng trong khoảng từ 20.000 → 70.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 31/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.      Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,08 (+0,12)

3453 (+0,12)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (31/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới

 

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,242.11 (tăng)

1,242.61 (tăng)

 

Triệu đồng/lượng*

34,10 (+0,04)

34,11 (+0,04)

0,42

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (31/3/2017) giá vàng thế giới tăng 40.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (31/3/2017).