So sánh giá vàng chiều 8/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                         Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1213.06

1213.56


0.5

(USD/oz)


3336

2

SJC

3652

3657

5

321

3

BTMC

3393

3438

(thấp nhất)

45

102

(nhỏ nhất)

4

AAA

3650

3665

(cao nhất)

15

329

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3650

3662

12

326

6

Eximbank

3651

3661

10

325

7

Phú Quý

3652

3658

6

322

8

PNJ

3651

3660

9

324

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (08/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (8/3/2017) có xu hướng đi ngang và giảm. Giá vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 30.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và giảm trong khoảng từ 10.000 → 30.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 08/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,93 (-0,10)

34,38 (-0,10)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (8/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,213.06 (giảm)

1,213.56 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,35 (-0,18)

33,36 (-0,18)

1,02

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (8/3/2017) giá vàng thế giới giảm 180.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (8/3/2017).