So sánh giá vàng chiều 9/11/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                    Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1302.0

1302.5


0.5

(USD/oz)


3509

2

SJC

3645

3690

45

181

3

BTMC

3548

3593

(thấp nhất)

45

84

(nhỏ nhất)

4

AAA

3645

3700

55

191

5

Thần tài SBJ

3645

3672

27

163

6

Eximbank

3645

3715

70

206

7

Phú Quý

3630

3710

80

201

8

PNJ

3600

3720

(cao nhất)

120

211

(lớn nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/11/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (09/11/2016) có xu hướng tăng mạnh. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long tăng 370.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 400.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng trong khoảng từ 70.000 → 700.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 09/11/2016

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

35,48(+0,37)

35,93(+0,37)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay (09/11/2016).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,302.0(tăng)

1,302.5(tăng)


Triệu đồng/lượng*

35,08(+0,12)

35,09(+0,12)

0,84

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (09/11/2016), giá vàng thế giới tăng 120.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (09/11/2016).