So sánh giá vàng chiều 9/3/2017

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều                                          Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1204.96

1205.46


0.5

(USD/oz)


3318

2

SJC

3651

3657

6

339

3

BTMC

3378

3423

(thấp nhất)

45

105

(nhỏ nhất)

4

AAA

3640

3660

(cao nhất)

20

342

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3645

3657

12

339

6

Eximbank

3650

3660

10

342

7

Phú Quý

3650

3657

7

339

8

PNJ

3651

3660

9

342

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/3/2017), giá vàng các thương hiệu chiều nay (09/3/2017) có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Giá vàng Rồng Thăng Long tăng 50.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC tăng 20.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại đi ngang và tăng trong khoảng từ 20.000 → 40.000 đồng/lượng.

Thông tin giá vàng ngày 09/3/2017

Thời điểm: 15h chiều                                              Đơn vị: Triệu đồng

a.     Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,78 (+0,05)

34,23 (+0,05)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng hôm nay(09/3/2017).

b.   Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,204.96 (giảm)

1,205.46 (giảm)


Triệu đồng/lượng*

33,17 (-0,02)

33,18 (-0,02)

1,05 (+0,07)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều hôm nay (09/3/2017) giá vàng thế giới giảm 20.000 đồng/lượng so với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (09/3/2017).