So sánh giá vàng chiều ngày 05/8/2016

Theo Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15 h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1361.96

1362.46


0.5

(USD/oz)


36,65

2

SJC

3680

3686

6

21

3

BTMC

3629

3674

(nhỏ nhất)

45

9

(thấp nhất)

4

AAA

3675

3695

(lớn nhất)

20

30

(cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3680

3691

11

26

6

Eximbank

3679

3686

7

21

7

Phú Quý

3680

3687

7

22

8

PNJ

3680

3690

10

25

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (05/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(05/8/2016) có xu hướng đi ngang và tăng nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long và SJC, Phú quý, Eximbank tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng AAA đi ngang. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng 60.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 05/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,29(+0,01)

36,74 (+0,01)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (05/8/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1361.96

(tăng)

1362.46

(tăng)

Triệu đồng/lượng*

36,64 (+0,03)

36,65(+0,03)

0,09

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (05/8/2016), giá vàng thế giới tăng 30.000 đồng/lượng so với thời điểm 9 h sáng nay (05/8/2016).