So sánh giá vàng chiều ngày 14/06/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị tính: triệu đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1278.36

1278.86

Quy đổi ra giá vàng trong nước

0.5

(USD/oz)


34,42

2

SJC

3404

3412

(thấp nhất)

8

-30

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3389

3434

(cao nhất)

45

-8

(lớn nhất)

4

AAA

3400

3415

15

-27

5

Thần tài SBJ

3404

3414

10

-28

6

Eximbank

3403

3412

9

-30

7

Phú Quý

3404

3414

10

-28

8

PNJ

3402

3412

10

-30

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay (14/06/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (14/06/2016) có xu hướng giảm mạnh. Giá vàng Vàng Rồng Thăng Long giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng thương hiệu SJC giảm 70.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 50.000 - 80.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 14/06/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng/lượng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

33,89 (-0,10)

34,44 (-0,10)

450

* Mức giảm giá của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (14/06/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1278.36 (tăng)

1278.86 (tăng)


Triệu đồng/lượng*

34,41 (-0,10)

34,42 (-0,10)

-0,08 (-0,00)

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (14/06/2016), giá vàng thế giới giảm 100.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (14/06/2016).