So sánh giá vàng chiều ngày 18/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1350.19

1350.69


0.5

(USD/oz)


36,33

2

SJC

3665

3671

6

38

3

BTMC

3606

3651

(nhỏ nhất)

45

18

(thấp nhất)

4

AAA

3660

3675

(lớn nhất)

15

42

(cao nhất)

5

Thần tài SBJ

3665

3672

7

39

6

Eximbank

3665

3671

6

38

7

Phú Quý

3664

3672

8

39

8

PNJ

3665

3673

8

40

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (18/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (18/8/2016) có xu hướng giảm mạnh. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 230.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 5.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng 30.000 – 60.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 18/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

36,06 (-0,23)

36,51 (-0,23)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9 h sáng ngày hôm nay (18/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1350.19

( giảm)

1350.69

(giảm)


Triệu đồng/lượng*

36,32(-0,12)

36,33(-0,12)

0,18

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (18/8/2016), giá vàng thế giới giảm 120.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (18/8/2016).