So sánh giá vàng chiều ngày 20/6/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1286.76

1287.26

0.5

(USD/oz)

3463

2

SJC

3434

3442

(thấp nhất)

8

-21

(nhỏ nhất)

3

BTMC

3424

3469

(cao nhất)

45

6

(lớn nhất)

4

AAA

3430

3448

18

-15

5

Thần tài SBJ

3434

3444

10

-19

6

Eximbank

3434

3446

12

-17

7

Phú Quý

3433

3443

10

-20

8

PNJ

3432

3442

(thấp nhất)

10

-21

(nhỏ nhất)

So với giá vàng thời điểm 9h sáng nay(20/06/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay(20/6/2016) có xu hướng đi ngang và tăng giảm nhẹ. Giá Vàng Rồng Thăng Long, Eximbank cùng tăng 10.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại tăng đi ngang và giảm trong khoảng 10.000đồng/lượng.

--------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 20/6/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

34,24(+0,01)

34,69(+0,01)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay(20/6/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1,286.76(tăng)

1,287.26(tăng)

Triệu đồng/lượng*

34,62(+0,06)

34,63(+0,06)

0,06

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm15h chiều nay (20/6/2016), giá vàng thế giới tăng 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay(20/6/2016).