So sánh giá vàng chiều ngày 30/05/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị tính: triệu đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1203.11

1203.61

Quy đổi ra giá vàng trong nước

0.5

(USD/oz)

32,56

2

SJC

3313

3321

(nhỏ nhất)

8

65

(thấp nhất)

3

BTMC

3292

3337

(lớn nhất)

45

81

(cao nhất)

4

AAA

3310

3325

15

69

5

Thần tài SBJ

3313

3322

9

66

6

Eximbank

3312

3321

9

65

7

Phú Quý

3311

3321

10

65

8

PNJ

3313

3322

9

66


So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (30/05/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (30/05/2016) có xu hướng tăng giảm không đồng nhất. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long tăng 30.000 đồng/lượng. Giá vàng SJC giảm 10.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm trong khoảng từ 10.000 – 20.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 30/05/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng/lượng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

32,92(+0,03)

33,37 (+0,03)

450

* Mức giá tăng của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng nay (30/05/2016).

b. Giá vàng thế giới

Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1203.11 (tăng)

1203.61 (tăng)

Triệu đồng/lượng*

32,55(+0,09)

32,56 (+0,09)

0,87

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay(30/05/2016), giá vàng thế giới tăng 90.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (30/05/2016).