So sánh giá vàng chiều ngày 30/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1320.61

1321.11


0.5

(USD/oz)


35,55

2

SJC

3637

3642

5

87

3

BTMC

3572

3617

(nhỏ nhất)

45

62

(thấp nhất)

4

AAA

3632

3647

15

92

5

Thần tài SBJ

3637

3648

(lớn nhất)

11

93

(cao nhất)

6

Eximbank

3637

3643

6

88

7

Phú Quý

3636

3643

7

88

8

PNJ

3636

3643

7

88

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (30/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (30/8/2016) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 10.000 đồng/lượng và giá vàng SJC giảm 100.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm 30.000 – 50.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 30/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3572(-0,10)

3617(-0,10)

450

* Mức giá đi ngang của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (30/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1320.61

1321.11


Triệu đồng/lượng*

35,54(-0,06)

35,55(-0,06)

0,74

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (29/8/2016), giá vàng thế giới giảm 60.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (30/8/2016).