So sánh giá vàng chiều ngày 31/8/2016

Trung tâm nghiên cứu và khảo sát thị trường Bảo Tín Minh Châu

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: 1000 đồng/lượng

STT

Thương hiệu

Giá mua vào

Giá bán ra

Chênh lệch Mua-Bán

Chênh lệch giá quốc tế - Việt Nam

1

Quốc tế

1312.94

1313.44


0.5

(USD/oz)


35,33

2

SJC

3628

3633

5

100

3

BTMC

3553

3598

(thấp nhất)

45

65

(nhỏ nhất)

4

AAA

3625

3640

(cao nhất)

15

107

(lớn nhất)

5

Thần tài SBJ

3628

3635

7

102

6

Eximbank

3628

3633

5

100

7

Phú Quý

3627

3634

7

101

8

PNJ

3626

3633

7

100

So với giá vàng thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (31/08/2016), giá vàng các thương hiệu chiều nay (31/8/2016) có xu hướng giảm nhẹ. Giá vàng thương hiệu Vàng Rồng Thăng Long giảm 60.000 đồng/lượng và giá vàng SJC giảm 40.000 đồng/lượng. Giá vàng các thương hiệu còn lại giảm 40.000 – 60.000 đồng/lượng.

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NGÀY 31/8/2016

Thời điểm: 15h chiều Đơn vị: Triệu đồng

a. Giá Vàng Rồng Thăng Long

Mua vào (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Bán ra (tăng/giảm)*

(triệu đồng/lượng)

Chênh lệch

(Đồng/lượng)

3553(-0,06)

3598(-0,06)

450

* Mức giá giảm của Vàng Rồng Thăng Long so với thời điểm 9h sáng ngày hôm nay (31/8/2016).

b. Giá vàng thế giới


Mua vào
(Tăng/giảm)

Bán ra
(Tăng/giảm)

Chênh lệch giá VN-thế giới (tăng/giảm)

USD/oz

1312.94

(giảm)

1313.44

(giảm)


Triệu đồng/lượng*

35,32(-0,05)

35,33(-0,05)

0,74

* Quy đổi theo giá bán ra USD của VCB vào thời điểm 15h chiều nay (31/8/2016), giá vàng thế giới giảm 50.000 đồng/lượng so với thời điểm 9h sáng nay (31/8/2016).