Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản lý công sản 6 tháng đầu năm 2013

Theo taisancong.mof.gov.vn

(Tài chính) Ngày 08/7/2013, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 6090/STC-CS báo cáo công tác quản lý công sản 6 tháng đầu năm 2013.

Công văn trên nêu rõ việc quản lý công sản như sau:

1. Về quản lý hàng viện trợ

Đã hoàn tất việc lập thủ tục xác nhận viện trợ cho 179 hồ sơ xin xác nhận viện trợ với tổng số tiền là 162.239.087.745 đồng (tương đương 7.782.794 USD).

2. Về quản lý hàng hóa xuất nhập tại Kho Tài sản

- Nhập kho: 56 xe gắn máy; 11 xe ô tô; 63 danh mục tài sản.

- Xuất kho: 83 xe gắn máy; 19 xe ô tô; 60 danh mục tài sản.

- Đến ngày 24/6/2013, Kho Tài sản còn quản lý 07 xe ô tô; 118 xe gắn máy và 31 danh mục tài sản.

3. Về thanh lý tài sản khối hành chính sự nghiệp

Giải quyết cho 10 đơn vị thanh lý với 10 xe ô tô và 12 danh mục tài sản.

4. Về tham gia Hội đồng bán nhà ở thành phố

Đã bán được 195 căn, trị giá 26.594.350.233 đồng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã tham mưu cho cấp thẩm quyền tham gia góp ý dự thảo của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia, dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước…

5. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2013

Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; trình Ủy ban Nhân dân Thành phố quy chế phối hợp Ban Chỉ đạo di dời theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế tài chính di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị trình Ủy ban Nhân dân Thành phố; trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt giá trị tài sản nhà nước để giao cho từng đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp…