Sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Sử dụng nguồn thu từ xổ số kiến thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, trước mắt, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn các địa phương thực hiện việc phân bổ và sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1543/VPCP-KTTH ngày 25/2/2013 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.
 
Sau khi Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) được ban hành, căn cứ tình hình thực tiễn, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế sử dụng nguồn vốn từ hoạt động xổ số kiến thiết bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của các địa phương.