VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2019, chi 3,1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Năm 2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 142 nghìn chiếc, với tổng trị giá 3,1 tỷ USD

Năm 2019, chi 3,1 tỷ USD nhập khẩu ô tô

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 12/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 142 nghìn chiếc, với tổng trị giá 3,1 tỷ USD, tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Thu thuế ô tô nhập khẩu tăng thêm gần 20.000 tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2019: Ô tô nhập khẩu tăng trưởng mạnh

6 tháng đầu năm, ô tô nhập khẩu về Việt Nam cao gấp 6 lần cùng kỳ năm 2018

Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chủ yếu từ Indonesia và Thái Lan

Theo Tổng cục Hải quan, tính riêng trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%.

Ước tính đến hết năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung trong cả năm 2019, cả nước xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà  nước, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 12/2019 là 30.860 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2019 đạt 349.921 tỷ đồng bằng 116,45% dự toán, bằng 110,9% phấn đấu, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2018.

Tổng cục Hải quan cho biết, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng và khoáng sản khác, Clanhke và xi măng,than đá, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ.

Cụ thể, mặt hàng quặng và khoáng sản khác xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 250 nghìn tấn, tăng 105,3% so với tháng trước và trị giá là 12 triệu USD, giảm 2,5%.  Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 2.891 nghìn tấn, trị giá ước đạt  214 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Mặt hàng clanhke và xi măng xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 3.600 nghìn tấn, giảm 1% so với tháng trước và trị giá là 140 triệu USD, giảm 3,5%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 33.955 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.395 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng than đá xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 1500 nghìn tấn, giảm 16,8% so với tháng trước và trị giá là 20 triệu USD, giảm 21,2%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 1.199 nghìn tấn, trị giá ước đạt 176 triệu USD, giảm 49,8% về lượng và giảm 45,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Dầu thô: xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 490 nghìn tấn, tăng 120% so với tháng trước và trị giá là 180 triệu USD, tăng 59,9%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 12 tháng/2019 ước đạt 4.104 nghìn tấn, trị giá ước đạt 2.025 triệu USD, tăng 3,6% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước...

Về các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là than đá, trong tháng 12/2019 ước tính là 4.000 nghìn tấn, tăng 30,6% so với tháng trước và trị giá là 314 triệu USD, tăng 32,1%, lượng nhập khẩu trong 12 tháng của năm 2019 ước tính đạt 43,5 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,79 tỷ USD, tăng 90,7% về lượng và tăng 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Dầu thô trong tháng 12/2019 ước tính là 600 nghìn tấn, trị giá là 273 triệu USD tương đương so với tháng trước.tính chung lượng nhập khẩu trong 12 tháng ước tính đạt 7,68 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,62 tỷ USD, tăng 48,2% về lượng và tăng 31,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; Xăng dầu các loại trong tháng 12/2019 ước tính là 900 nghìn tấn, trị giá là 526 triệu USD tương đương so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung lượng xăng dầu nhập khẩu trong 12 tháng ước tính đạt 9,76 triệu tấn, trị giá ước đạt 5.929 tỷ USD, giảm 14,5% về lượng và giảm 22,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, đáng chú ý mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam ước tính đạt 8 nghìn chiếc, với tổng trị giá đạt 140 triệu USD, giảm 32% về lượng và giảm 47,5% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 12/2019, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt 142 nghìn chiếc, với tổng trị giá đạt 3,1 tỷ USD, tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM