VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ra mắt Hội đồng tiền lương quốc gia

(Tài chính) Với sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức ra mắt ngày hôm qua tại Hà Nội.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế – xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động, Chính phủ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia”. Theo đó, việc thành lập cơ chế xác định tiền lương tối thiểu theo cơ chế ba bên (Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động) tại Việt Nam thừa nhận tầm quan trọng của việc người lao động và người sử dụng lao động tham gia vào quá trình xác định lương tối thiểu.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm 15 thành viên, trong đó 5 thành viên đại diện cho người lao động; 5 thành viên đại diện cho người sử dụng lao động và 5 thành viên đến từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ này giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM