VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thu hút nguồn lực để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thu hút nguồn lực để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021: Tập trung giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường

Các nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường là gì?

Lo ngại ô nhiễm môi trường, sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt

Doanh nghiệp "ôm đất vàng", ô nhiễm môi trường khó tránh

Ngăn chặn từ xa việc nhập rác thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Công văn số 647/VPCP-NN yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg chưa hoàn thành xử lý triệt để, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí nguồn lực, kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn xã hội hoá và các nguồn vốn hợp pháp khác theo đúng quy định của pháp luật để xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31/12/2022; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chây ỳ, chậm trễ trong việc thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM