VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Chiều nay, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

Quang cảnh phiên họp Quốc hội.

Chiều nay, Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019

Trong phiên họp ngày 14/11, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.

Quốc hội dành 10.000 tỷ đồng ưu tiên phòng, chống thiên tai

Quốc hội “duyệt” bội chi ngân sách năm 2019 tương đương 3,6% GDP

Quốc hội “quyết” GDP năm 2019 tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%

Phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tiếp tục làm việc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018. Sau đó, các đại biểu sẽ nghe Báo cáo thẩm tra và Báo cáo kết quả giám sát về nội dung này.

Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. Thanh tra Chính phủ sẽ trình báo cáo giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019.

Cuối giờ chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiến trúc.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM