Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước


Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương.

Nghị định này sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.