Sữa dự báo sẽ còn đứng giá ở mức cao

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính

(Tài chính) Giá sữa dao động nhẹ trong 3 tháng đầu năm và tăng nhẹ so với tháng cuối năm 2013. Giá sữa bột gầy tại thị trường Tây Âu tăng 200 USD/tấn; tại thị trường châu Úc tăng 125 USD/tấn. Giá sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc tăng 50 USD/tấn, tại thị trường Tây Âu giá ổn định.

Trong tháng 3/2014: Giá sữa tại thị trường thế giới có xu hướng giảm nhẹ so với tháng 2/2014. Giá sữa bột gầy (giá FOB) tại thị trường Châu Úc ở mức 4.700 - 5.250 USD/tấn (giảm 0,94%), tại thị trường Tây Âu ở mức 4.450 -4.725 USD/tấn (giảm 2%); giá sữa nguyên kem (giá FOB) tại thị trường Châu Úc ở mức 4.900-5.300 USD/tấn (giảm 1,85%), tại thị trường Tây Âu ổn định ở mức 4.950 -5.300 USD/tấn.

Quý I/2014: Giá sữa dao động nhẹ trong 3 tháng đầu năm và tăng nhẹ so với tháng cuối năm 2013. Giá sữa bột gầy tại thị trường Tây Âu tăng 200 USD/tấn; tại thị trường châu Úc tăng 125 USD/tấn. Giá sữa nguyên kem tại thị trường châu Úc tăng 50 USD/tấn, tại thị trường Tây Âu giá ổn định. Cụ thể: 


Tháng

Châu Úc

Tây Âu

Sữa bột gầy

Sữa nguyên kem

Sữa bột gầy

Sữa nguyên kem

Tháng 12/2013

4.350-5.100

4.800-5.400

4.050-4.700

4.800-5.400

Tháng 1

4.350-5.100

4.850-5.400

4.050-4.700

4.800-5.400

Tháng 2

4.700-5.300

4.900-5.400

4.400-4.825

4.950-5.300

Tháng 3

4.700 – 5.250

4.900-5.300

4.450 -4.725

4.950 -5.300

Quý I/2014

4.350-5.300

4.800-5.400

4.050-4.825

4.800-5.400

So với tháng 12/2013

Tăng 200

Tăng 50

Tăng 125

0

* Đơn vị tính: USD/tấn

Thị trường trong nước: Ba tháng đầu năm 2014, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường có điều chỉnh tăng với mức tăng từ 5-10%.

Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đã nhận được văn bản kê khai điều chỉnh giá bán sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của 03 doanh nghiệp, cụ thể:

- Công ty TNHH Nestle Việt Nam kê khai điều chỉnh 11/28 sản phẩm và kê khai mới 01 sản phẩm, mức điều chỉnh tăng giá của các sản phẩm từ 5% đến 9%, áp dụng từ ngày 31/01/2014.

- Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam kê khai mới cho 20 sản phẩm và kê khai điều chỉnh tăng giá cho 16/42 sản phẩm sữa dòng Friso và IMP DL, mức điều chỉnh từ 2,1-12,25%, áp dụng từ ngày 25/02/2014.

- Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam kê khai điều chỉnh 29/42 sản phẩm, mức điều chỉnh tăng giá của các sản phẩm bình quân khoảng 6%, áp dụng từ ngày 25/3/2014.

Riêng công ty Cổ phần sữa Việt Nam thực hiện kê khai giá với sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, mức tăng trung bình khoảng 6%.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, nguyên nhân chính của việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm là do thời gian qua giá vốn hàng bán thay đổi, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí tiền lương điều chỉnh tăng nên doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán.

Trước diễn biến của thị trường sữa và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 3 năm 2014, liên Bộ Tài chính – Công thương đã tổ chức 5 đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kiểm tra 5 doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sữa, bao gồm: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, Công ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk, Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam, Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A Việt Nam.

- Dự báo: Giá sữa sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong tháng 4/2014./.