Vn-Index có thể lại đạt mốc 1.514 điểm?

Vn-Index có thể lại đạt mốc 1.514 điểm?

Trong bối cảnh nhiều thông tin tác động tới tâm lý, nhưng nhà đầu tư (NĐT) có thể tìm thấy nhiều cơ hội tại những cổ phiếu có mức chiết khấu hấp dẫn đi kèm với mức kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận tốt trong năm nay để nắm giữ dài hạn. Ở góc nhìn khá lạc quan, theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán Everest (EVS), nhiều khả năng kịch bản cơ sở với P/E kỳ vọng năm 2022 đạt mức -0,5 độ lệch chuẩn so với trung bình 10 năm là 14,01 lần, Vn-Index 2022 có thể đạt 1.514 điểm.