Triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2020 từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2020 với chủ đề “Điều trị thuốc ARV sớm cho mẹ - Sức khỏe cho con”.