“Mùa đông” của các công ty công nghệ Trung Quốc

“Mùa đông” của các công ty công nghệ Trung Quốc

Cuộc đàn áp khốc liệt đã xóa sạch hàng tỷ đô la giá trị khỏi các công ty công nghệ Trung Quốc đang có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng, có thể “mùa đông” của các công ty này vẫn còn ở phía trước.