Các yếu tố tác động đến việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại An Giang

Các yếu tố tác động đến việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại An Giang

Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy Logit, Probit để tìm ra các yếu tố tác động đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông dân trồng lúa ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu thực hiện trên 85 nông dân được quan sát ở các huyện Tri Tôn, Tân Châu và Châu Phú theo phương pháp thu mẫu thuận tiện cho thấy, thu nhập từ trồng lúa, số vụ trồng, số lần tư vấn và số lần gặp rủi ro tác động đến quyết định tham gia bảo hiểm qua kết quả thống kê mô tả và sử dụng mô hình hồi quy, nghiên cứu đề xuất các giải pháp như tăng cường tư vấn và hỗ trợ chính sách cho việc tham gia bảo hiểm nông nghiệp, đồng thời xây dựng thủ tục đơn giản trong thanh toán bảo hiểm nhằm khắc phục rủi ro gặp phải cho nông dân, giúp nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp nhiều hơn.
An Giang thu hút vốn ODA để phục vụ phát triển

An Giang thu hút vốn ODA để phục vụ phát triển

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), An Giang cần huy động các nguồn vốn ngoài nước chiếm khoảng 30% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, Tỉnh ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.
An Giang phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

An Giang phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu là các sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương đạt chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Việc quảng bá, phát triển các kênh tiếp thị, phân phối các sản phẩm này là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
An Giang nỗ lực xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn

An Giang nỗ lực xuất khẩu trong bối cảnh khó khăn

Dù ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của An Giang ước đạt 1,12 tỷ USD, tăng 20% so năm 2020, đạt 116% kế hoạch. Trên cơ sở dự báo thị trường, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 có thể đạt 1,15 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.
Tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, tính đến ngày 18/10/2021, toàn tỉnh có 1.542.226 người tham gia BHYT, độ bao phủ đạt 80,69% dân số, thấp hơn 12,21% chỉ tiêu năm 2021, giảm 183.217 người so năm 2020. Để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cần phải phát triển thêm 233.366 người tham gia.
Quảng bá du lịch bằng thực tế ảo

Quảng bá du lịch bằng thực tế ảo

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ số vào hoạt động phát triển du lịch của tỉnh An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang đã triển khai quảng bá du lịch trên nền tảng thực tế ảo. Đây là biện pháp phù hợp, góp phần vào mục tiêu khôi phục, phát triển ngành du lịch trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp để phục hồi kinh tế

Đẩy mạnh thực hiện các nhóm giải pháp để phục hồi kinh tế

Đại dịch COVID-19 xảy ra làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến sản xuất bị đình trệ, công nhân mất việc làm, lao động từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… trở về quê rất nhiều, gây áp lực lớn cho công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Do vậy, cần mạnh dạn thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế để ổn định đời sống người dân.