Tỉnh An Giang:

Tăng cường thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế


Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, tính đến ngày 18/10/2021, toàn tỉnh có 1.542.226 người tham gia BHYT, độ bao phủ đạt 80,69% dân số, thấp hơn 12,21% chỉ tiêu năm 2021, giảm 183.217 người so năm 2020. Để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân, cần phải phát triển thêm 233.366 người tham gia.

Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HC
Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và thẻ bảo hiểm y tế cho các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HC

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHYT năm 2021, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho người dân, duy trì và hoàn thành chỉ tiêu 15.1 về xây dựng xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT, nhằm đẩy nhanh tiến độ vận động học sinh tham gia BHYT đạt 100%.

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các xã, phường, thị trấn rà soát, xác định tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn phải thực hiện và tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 15.1.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo rà soát cấp 100% thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách hỗ trợ mức đóng, đặc biệt là cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tuyên truyền, vận động hộ gia đình còn người chưa tham gia, người có thẻ BHYT hết hạn sử dụng tham gia BHYT. Đặt biệt là tại các địa bàn xã, thị trấn có người giảm thẻ theo Quyết định 861/QĐ-TTg, các xã chưa duy trì và chưa hoàn thành đạt chỉ tiêu 15.1. Kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT.