Quan điểm của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng và bảo vệ quốc gia trên không gian mạng

Quan điểm của Đảng và Nhà nước về an ninh mạng và bảo vệ quốc gia trên không gian mạng

Vấn đề phát triển và làm chủ không gian mạng đã trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách được nhiều quốc gia đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đang là ưu tiên hàng đầu được thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số ngành Tài chính

Đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số ngành Tài chính

Thực tế triển khai quá trình chuyển đổi số trong ngành Tài chính cho thấy, Bộ Tài chính có số lượng ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến hoạt động trên hệ thống mạng khá lớn. Điều này dẫn tới nguy cơ hàng ngày, hàng giờ phải đối diện với vô số các cuộc tấn công mạng và các rủi ro mất an toàn, an ninh mạng… Do đó, việc đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng là yêu cầu cấp thiết đối với Bộ Tài chính hiện nay, trong khi nguồn nhân lực làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng còn hạn chế.
Đưa “vay ngang hàng” vào khuôn khổ

Đưa “vay ngang hàng” vào khuôn khổ

Loại hình cho vay ngang hàng bắt đầu nở rộ tại Việt Nam những năm gần đây, từ khoảng 40 công ty vào cuối năm 2016, hiện nay số lượng doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực này đã có trên 200 công ty…