Áp dụng ISO 45001 cải thiện an toàn lao động

Áp dụng ISO 45001 cải thiện an toàn lao động

Theo chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam, hệ thống tiêu chuẩn ISO 45001 là một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cung cấp các tiêu chí và khuôn khổ để cải thiện an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc an toàn hơn.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn

Xây dựng môi trường làm việc an toàn

Nhằm tạo cao trào cho các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, Chính phủ đã quyết định chọn Tháng 5 hằng năm là Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm nay đã được Trung ương phát động với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.
Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn Covid-19

Các cấp Công đoàn Hà Nội triển khai thành lập Tổ an toàn Covid-19

Thực hiện Công văn số 271/LĐLĐ đề nghị khẩn trương thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và chế xuất, nhiều liên đoàn lao động (LĐLĐ) quận huyện đã triển khai công việc này.