Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 13.235 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là hơn 1.618 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là hơn 11.617 tỷ đồng. Tính tới ngày 10/2/2023, tỉnh đã phân bổ hơn 11.985 tỷ đồng cho các chủ đầu tư, đạt 90,56%...
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung phát triển 4 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư...
Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số

Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022, phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng. Các ngành kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Lần đầu tiên tỉnh xóa hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, “về đích” sớm so...
Bà Rịa - Vũng Tàu: Huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Với lợi thế về diện tích biển, bờ biển, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đặt biển vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển, hải đảo.