Bà Rịa-Vũng Tàu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chuyển đổi số


Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

HTX sản xuất nông nghiệp Bầu Mây (huyện Xuyên Mộc) tiên phong trong việc CĐS bằng cách ứng dụng việc truy xuất nguồn gốc bằng mã QR -code. Ảnh: Linh Đan
HTX sản xuất nông nghiệp Bầu Mây (huyện Xuyên Mộc) tiên phong trong việc CĐS bằng cách ứng dụng việc truy xuất nguồn gốc bằng mã QR -code. Ảnh: Linh Đan

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai một số chỉ tiêu như: xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng trang thông tin điện tử cho các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng số, hợp đồng điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, viễn thông, truyền hình, điện, nước... bảo đảm hoàn thành trong năm 2022. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các thủ tục hành chính tại đơn vị và đồng thời công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên cổng dịch vụ công tỉnh…

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến như: công bố, công khai danh mục dịch vụ công trực tuyến trong nội bộ các cơ quan nhà nước phải thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp; thành lập tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến…