Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công


Năm 2023, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 13.235 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là hơn 1.618 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là hơn 11.617 tỷ đồng. Tính tới ngày 10/2/2023, tỉnh đã phân bổ hơn 11.985 tỷ đồng cho các chủ đầu tư, đạt 90,56%...

 Đơn vị thi công thực hiện các hạng mục tại dự án đầu tư công 991B. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Đơn vị thi công thực hiện các hạng mục tại dự án đầu tư công 991B. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh là hơn 13.235 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là hơn 1.618 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh là hơn 11.617 tỷ đồng.

Tính tới ngày 10/2, tỉnh đã phân bổ hơn 11.985 tỷ đồng cho các chủ đầu tư, đạt 90,56%. Riêng trong tháng 1/2023, tổng số vốn ngân sách đã giải ngân gần 496 tỷ đồng, đạt 4,88% kế hoạch; đã giải ngân cho 26/33 chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, còn tình trạng chủ đầu tư chưa thực hiện đúng theo biểu mẫu cam kết và xây dựng tiến độ thực hiện các dự án đã quá thời hạn bố trí vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Trong năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có 58 dự án hoàn thành; trong đó, đến nay đã có 19 dự án đã thực hiện quyết toán hoàn thành công trình. Số còn lại đang trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh thiết kế, quy mô, diện tích dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án; một số dự án gặp vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2022 đến hết ngày 31/12/2023 với số vốn Trung ương năm 2022 chưa giải ngân hết của dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến Hạ lưu cảng Cái Mép là gần 284 tỷ đồng.

Đồng thời, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2022 đến hết ngày 31/12/2023, với số vốn ngân sách tỉnh năm 2022 chưa giải ngân hết của dự án Dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (giai đoạn 1) hơn 570 tỷ đồng theo quy định của Luật Đầu tư công. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục để hoàn trả số vốn là 168,449 tỷ đồng chưa giải ngân của 4 chương trình đầu tư công.

Sở cũng kiến nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành việc ký cam kết tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2023 cho các dự án đầu tư công trên địa bàn với các chủ đầu tư trong tháng 2/2023 để báo cáo UBND tỉnh.

Song song với đó, chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định và phê duyệt 53 dự án cấp thiết, dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư đối với từng dự án cụ thể. Khẩn trương hoàn thành việc cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân từng tháng trong năm 2023 đối với các dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

Năm 2022 kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 12.050 tỷ đồng, đạt 82,3% so với kế hoạch giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân năm 2021 (giải ngân năm 2021 đạt 80,82%); tổng số vốn chưa giải ngân hơn 2.591 tỷ đồng.

Theo dangcongsan.vn