Khó đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh?

Khó đẩy nhanh thị trường điện cạnh tranh?

Để lành mạnh hóa trong lĩnh vực điện, việc hình thành thị trường điện cạnh tranh là cần thiết và đã có lộ trình rõ ràng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu lộ trình bán buôn, bán lẻ điện cạnh tranh có đúng tiến độ khi còn nhiều vướng mắc, khó khăn?