Các doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm soát, giám sát quá trình tư vấn của đại lý

Các doanh nghiệp bảo hiểm phải kiểm soát, giám sát quá trình tư vấn của đại lý

Chia sẻ với Tạp chí Tài chính, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, trong thời gian gần đây, phần lớn các vụ “lùm xùm” bảo hiểm đều liên quan đến sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Từ thực tế này, Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam khuyến nghị, người tham gia bảo hiểm nên dành thời gian tìm hiểu kỹ về các sản phẩm trước khi ký giao kết hợp đồng bảo hiểm, để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư và vấn đề đặt ra

Phát triển bảo hiểm liên kết đầu tư và vấn đề đặt ra

Để lựa chọn sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phù hợp cần phải phụ thuộc vào nhu cầu bảo vệ và đầu tư của mỗi người mua bảo hiểm. Người thích an toàn nên lựa chọn sản phẩm bảo hiểm liên kết (BHLK); người thích sự mạo hiểm thì BHLK đơn vị là sự lựa chọn phù hợp. Đây là vấn đề đặt ra cần nghiên cứu.
Bảo hiểm liên kết đầu tư giữ thế chủ đạo

Bảo hiểm liên kết đầu tư giữ thế chủ đạo

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đẩy mạnh dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư ra thị trường khiến tỷ trọng doanh thu của dòng sản phẩm này tiếp tục tăng cao, dự kiến chiếm hơn 80% doanh thu phí mới.