Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số:

Bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam

Vũ Thu

Phát biểu tại Lễ công bố ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động do Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức chiều ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao những nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân, người lao động và các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động nghiệp vụ của Ngành nhằm mang lại các tiện ích cho người tham gia thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế.

Đánh giá cao BHXH Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngành BHXH Việt Nam đã thể hiện tinh thần tiên phong của mình trong nỗ lực tạo thuận lợi cho người dân. Đây là nguồn cảm hứng rất lớn cho các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số ở nước ta...

Việc đưa các tiện ích, thông tin đóng - hưởng BHXH, bảo hiểm y tế tiến tới tích hợp, cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến lên ứng dụng VssID là bước đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, quốc gia số hiện nay. Đặc biệt, lũ lụt hoặc bị cháy nếu là tờ giấy không giải quyết được nhưng hiện tại có ứng dụng VssID đã làm thay việc này.

Thông qua ứng dụng VssID, với tài khoản duy nhất cho mỗi cá nhân (chính là mã số BHXH), người lao động có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động cho bản thân mình; qua đó, có thể phản ánh đến các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý, giúp giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Cùng với đó, ứng dụng này cũng cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích khác góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến từng người dân… 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các nội dung cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính sách, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch; từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Thứ ba, tiếp tục tích hợp dịch vụ công, tiện ích thanh toán trực tuyến qua ứng dụng VssID. Đặc biệt, phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu triển khai đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID. Về lâu dài, phát triển ứng dụng BHXH số trên thiết bị di động trên hệ thống sinh thái các dịch vụ an sinh xã hội để người lao động có thể tiếp cận.

Thứ tư, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo mật thông tin cho ứng dụng cũng như sự hoạt động ổn định cho ứng dụng; nỗ lực trong chuyển đổi số, đặt ưu tiên cao bảo vệ thông tin cá nhân cho người tham gia BHXH.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu các ứng dụng mới để đưa ứng dụng này thông minh hơn, giúp người dùng sử dụng trên nhiều kênh phục vụ cuộc sống.

Thứ sáu, các cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, thu hút người dân tham gia BHXH, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động.

Thứ bảy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá là rất quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế, hướng tới củng cố niềm tin, sự hấp dẫn và hài lòng của người dân, cũng như các chủ thể tham gia BHXH...

“Những kết quả tích cực đã đạt được của BHXH Việt Nam trong thời gian qua, nhất là cho ra đời ứng dụng VssID - BHXH số đã tạo ra một động lực mới để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng.

Thông qua ứng dụng VssID, với tài khoản duy nhất cho mỗi cá nhân (chính là mã số BHXH), người lao động có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của chủ sử dụng lao động cho bản thân mình; qua đó, có thể phản ánh đến các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý, giúp giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.