VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BAO THANH TOÁN

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng nước ngoài

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng nước ngoài

Ngày 17/5/2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các tổ chức tín dụng không được bao thanh toán đối với nhiều khoản thu.

Hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

Hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động bao thanh toán sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/9/2017 tới đây.

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Ngày 17/05/2017, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN, quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Bao thanh toán BIDV - Giải pháp tài chính hữu hiệu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bao thanh toán BIDV - Giải pháp tài chính hữu hiệu cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Tài chính) Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, để bán được hàng hóa, dịch vụ, hiện nay nhiều doanh nghiệp thường chấp nhận hình thức thanh toán trả chậm (Phương thức Ghi sổ-TTR trả chậm hoặc Nhờ thu trả chậm-D/A). Mặt khác, áp lực vốn phục vụ sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh ngiệp phải tìm giải pháp đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ Bao thanh toán do các ngân hàng cung cấp.