Lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính để phát triển bền vững

Lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính để phát triển bền vững

Chỉ trong một thời gian ngắn, các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đã nhanh chóng vào cuộc, quyết liệt xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán (TTCK) và lĩnh vực chứng khoán. Theo các nhà đầu tư nước ngoài, những động thái này nên nhìn nhận ở góc độ tích cực nhằm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ doanh nghiệp và nhà đầu tư chân chính, hỗ trợ TTCK phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Nỗ lực ngăn chặn hành vi lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại

Nỗ lực ngăn chặn hành vi lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại

Xu thế gia tăng các biện pháp bảo hộ trong thương mại quốc tế, tình trạng "cạnh tranh không lành mạnh" khiến các quốc gia đang đẩy mạnh sử các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Trong bối cảnh này, Việt Nam đang nỗ lực, chủ động ứng phó và ngăn chặn các hành vi lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, nhằm bảo vệ doanh nghiệp và ngành sản xuất trong nước.
Phòng vệ Thương mại: “Lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp

Phòng vệ Thương mại: “Lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp

Các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh bảo hộ, xung đột thương mại diễn biến phức tạp trên thế giới. Đặc biệt, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, rất nhiều hàng rào thuế quan được dỡ bỏ theo cam kết quốc tế.