Quốc hội Luxembourg thông qua luật hiện đại hóa khả năng thanh toán và bảo vệ doanh nghiệp


Trong động thái được chờ đợi từ lâu, Quốc hội Luxembourg cuối cùng đã thông qua luật mới mang tính đột phá nhằm hiện đại hóa các thủ tục liên quan đến phá sản và bảo vệ doanh nghiệp.

Quốc hội Luxembourg thông qua luật mới mang tính đột phá nhằm hiện đại hóa các thủ tục liên quan đến phá sản và bảo vệ doanh nghiệp.
Quốc hội Luxembourg thông qua luật mới mang tính đột phá nhằm hiện đại hóa các thủ tục liên quan đến phá sản và bảo vệ doanh nghiệp.

Luật này được đưa ra sau hơn thập kỷ kể từ khi dự thảo đầu tiên (số 6539) được trình bày và đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tuân thủ Chỉ thị của Liên minh châu Âu (EU) 2019/1023 về các khuôn khổ tái cơ cấu phòng ngừa, xóa nợ và biện pháp hiệu quả liên quan đến các thủ tục tái cơ cấu và mất khả năng thanh toán.

Luật trước đây điều chỉnh các vấn đề mất khả năng thanh toán có từ năm 1935, vốn không còn thích hợp với thực tế kinh tế đương đại. Ủy ban châu Âu kêu gọi Luxembourg tuân thủ chỉ thị mới nhất, đánh giá việc thông qua luật mới là bước quan trọng để đáp ứng các yêu cầu đó.

Mục tiêu chính của luật là đưa ra hai loại thủ tục tái cấu trúc: tổ chức lại theo thỏa ước tập thể và tổ chức lại tư pháp. Loại thứ hai đòi hỏi phải tạm dừng thực hiện và cho phép thông qua một kế hoạch hoặc một chuyển giao theo lệnh của tòa án để tạo điều kiện thuận lợi cho biện pháp khả thi tương lai cho các công ty đang gặp khó khăn.

Xác định các công ty đang gặp khó khăn về tài chính là bước đầu tiên để đủ điều kiện thực hiện các thủ tục tái cấu trúc. Luật đưa ra nhiều biện pháp giúp phát hiện những tình huống như vậy, giao trách nhiệm mới cho Bộ trưởng Kinh tế và Bộ trưởng Tầng lớp trung lưu, đồng thời thành lập một đơn vị đánh giá doanh nghiệp để đánh giá tính phù hợp của các đơn xin phá sản đối với các tổ chức hoặc cơ quan hành chính công.

Luật này cũng giải quyết nhu cầu hiện đại hóa các quy định của Bộ luật Thương mại về thủ tục phá sản, phần lớn chưa được xử lý kể từ khi được thông qua. Bằng cách kết hợp những phát triển thực tế đã được sử dụng trong nhiều năm, luật đưa khuôn khổ mất khả năng thanh toán của Luxembourg phù hợp với thông lệ kinh doanh hiện đại. Nó hoạt động trên bốn khía cạnh chính: phòng ngừa, phục hồi, xử phạt và cân nhắc xã hội.

Theo daibieunhandan.vn