Hạn chế bẫy tín dụng đen: Tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Hạn chế bẫy tín dụng đen: Tăng khả năng tiếp cận tín dụng

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này tuy đã được kiềm chế, song các đối tượng vi phạm đã triệt để lợi dụng công nghệ để hoạt động vào “bẫy tín dụng đen”.