Quy định mới về biên lai thu tiền phạt của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Quy định mới về biên lai thu tiền phạt của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; trong đó quy định rõ về biên lai thu tiền phạt.