Từ ngày 1/7, triển khai thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Từ ngày 1/7, triển khai thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Theo Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, đấu giá biển số xe ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng, phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, an toàn an ninh mạng. Việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023 đến ngày 01/7/2026.
Đấu giá biển số xe ô tô: Giá khởi điểm có nên giao địa phương quyết định?

Đấu giá biển số xe ô tô: Giá khởi điểm có nên giao địa phương quyết định?

Thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số xe ô tô thông qua đấu giá, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều vấn đề, góp ý vào các nội dung quy định tại Dự thảo, trong đó, có ý kiến cho rằng, nên giao các địa phương quyết định về giá khởi điểm để tạo sự chủ động.