[Infographics] Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2020

Theo laodong.vn

Từ tháng 8/2020, nhiều luật, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành. Những nội dung đáng chú ý như: 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe, 11 trường hợp xe bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe...

[Infographics] Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2020 - Ảnh 1