Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Trong thời gian làm việc trực tiếp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 23/9/2022), Đoàn công tác Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật – Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA) đã cùng các đơn vị chuyên môn Kho bạc Nhà nước chia sẻ, trao đổi về các nội dung: Hỗ trợ phân tích, thuyết minh Báo cáo Tài chính nhà nước; Chia sẻ thông tin về số hóa quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước…
Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an toàn thông tin, an ninh tài chính

Ngày18/2/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với ông Larry McDonald, Phó Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc KBNN Việt Nam và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA) đã thống nhất các nội dung chương trình, kế hoạch công tác năm 2020; đồng thời, chia sẻ thiết thực kinh nghiệm về công tác quản lý tài chính công, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh tài chính.