Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Thanh Nga

Trong thời gian làm việc trực tiếp với Kho bạc Nhà nước Việt Nam (từ ngày 15/9/2022 đến ngày 23/9/2022), Đoàn công tác Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật – Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA) đã cùng các đơn vị chuyên môn Kho bạc Nhà nước chia sẻ, trao đổi về các nội dung: Hỗ trợ phân tích, thuyết minh Báo cáo Tài chính nhà nước; Chia sẻ thông tin về số hóa quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước…

Buổi tổng kết đợt công tác của Đoàn công tác Bộ Ngân khố Hoa kỳ (OTA) với các đơn vị KBNN (Sáng 23/9/2022)
Buổi tổng kết đợt công tác của Đoàn công tác Bộ Ngân khố Hoa kỳ (OTA) với các đơn vị KBNN (Sáng 23/9/2022)

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được ký kết giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật – Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA), OTA cử đoàn chuyên gia tới làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) về các nội dung liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chi và kế toán nhà nước. Tham gia làm việc với Đoàn công tác OTA, về phía KBNN Trung ương có đại diện Lãnh đạo Cục Kế toán Nhà nước, Lãnh đạo Vụ Kiểm soát chi và các công chức liên quan thuộc Cục Kế toán nhà nước, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kiểm soát chi, Vụ Tổng hợp pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế.

Trong thời gian làm việc với KBNN, Đoàn công tác của OTA đã cùng các đơn vị chuyên môn KBNN chia sẻ, trao đổi về các nội dung: hỗ trợ phân tích, thuyết minh Báo cáo Tài chính nhà nước (BCTCNN); lộ trình cải thiện chất lượng BCTCNN; chia sẻ thông tin về số hóa quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030

Ngày 22/9/2022, đoàn công tác OTA đã báo cáo và làm việc với Phó Tổng Giám đốc KBNN Triệu Thọ Hân về kết quả làm việc với Vụ Kiểm soát chi và Cục CNTT về phân quyền lưu trữ, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu trên đám mây, nền tảng số hóa, chia sẻ và quản lý dữ liệu, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ.

Tại buổi tổng kết đợt công tác của OTA với các đơn vị KBNN vào sáng ngày 23/9/2022, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì buổi làm việc. Về phía đoàn công tác có bà Marcia Maurer và ông Eric Tremont, chuyên gia tư vấn của OTA, ông Chris Ellis và bà Đặng Phương Chi, đại diện của phòng Kinh tế - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đánh giá về các nội dung báo cáo kết quả tại buổi làm việc với Đoàn công tác OTA, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, những khuyến nghị, tư vấn của OTA liên quan đến BCTCNN và số hóa quy trình Kiểm soát chi rất xác đáng và quan trọng với KBNN, đây cũng là những vấn đề KBNN đang rất quan tâm. KBNN sẽ tiếp tục nghiên cứu các ý kiến của chuyên gia, học hỏi và tiếp thu các bài học kinh nghiệm, những sáng kiến và những giải pháp công nghệ ưu tú của Hoa Kỳ và các quốc gia khác với sự hỗ trợ của OTA.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Đoàn công tác cảm ơn KBNN đã cung cấp nội dung, thông tin, trả lời đầy đủ các câu hỏi Đoàn công tác đưa ra, đồng thời đã trao đổi kỹ thuật rất cởi mở và thẳng thắn để giúp Đoàn công tác hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách, hoạt động nghiệp vụ cũng như những yêu cầu, thực trạng, vấn đề còn tồn tại của KBNN Việt Nam, từ đó bước đầu đưa ra những nhận xét, đánh giá tổng quan, sát thực với thực tế của KBNN Việt Nam hiện nay liên quan đến các vấn đề hiện tại và yêu cầu đối với BCTCNN; việc phân quyền lưu trữ, chia sẻ và quản lý dữ liệu cũng như quản lý hồ sơ, chứng từ.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phía OTA tiếp tục quan tâm hỗ trợ tư vấn kỹ thuật thực hiện triển khai hiệu quả các nội dung còn lại theo Kế hoạch hoạt động năm 2022 đã được ký kết, đặc biệt là đối với nội dung BCTCNN và Kế toán đồ (COA) để triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, hỗ trợ KBNN trong việc rút ngắn thời gian lập Báo cáo Quyết toán ngân sách với việc cung cấp mô hình của Hoa Kỳ ở cấp liên bang, cấp bang và các cấp thấp hơn.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục chủ động trao đổi, linh hoạt các hình thức chia sẻ thông tin, hợp tác chặt chẽ qua các kênh trực tiếp và trực tuyến, do Vụ Hợp tác quốc tế – KBNN chủ trì điều phối để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.