Kho bạc Nhà nước và Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật Bộ Ngân khố Hoa Kỳ thống nhất kế hoạch năm 2022

Mai Anh

Triển khai chương trình hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam và Văn phòng hỗ trợ kỹ thuật Bộ Ngân khố Hoa Kỳ (OTA), KBNN và OTA vừa phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến thống nhất hoạt động những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hợp tác năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến thống nhất hoạt động những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hợp tác năm 2022 giữ KBNN Việt Nam và OTA.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến thống nhất hoạt động những tháng cuối năm 2021 và kế hoạch hợp tác năm 2022 giữ KBNN Việt Nam và OTA.

Tham dự hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu KBNN Trung ương có bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn như: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kiểm soát chi, Cục Quản lý Ngân quỹ, Cục Kế toán Nhà nước, Vụ Thanh tra - Kiểm tra...

Về phía OTA có ông Michael Ablowich - Phó Giám đốc OTA cùng bà Sheila Beckett - chuyên gia tư vấn cao cấp tham dự hội nghị.

Chương trình hợp tác hỗ trợ kỹ thuật giữa OTA và KBNN Việt Nam được ký kết hồi tháng 5/2019. Nội dung hợp tác tập trung vào lĩnh vực cải cách, nâng cao chất lượng quản lý tài chính công, cụ thể như: Quy trình và thủ tục cải thiện quản lý thanh khoản; Các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiếu hụt ngân quỹ thông qua phát hành nợ và đầu tư ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi trong khuôn khổ của quy trình quản lý cân bằng ngân quỹ mục tiêu; Hỗ trợ xây dựng chính sách đầu tư, quản lý ngân quỹ, cũng như các công cụ điện tử hỗ trợ việc thực thi; Cải cách nâng cao hiệu quả của mục lục ngân sách; Báo cáo quyết toán; Báo cáo tài chính hợp nhất; Quy trình và thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước...

Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBNN Trung ương.
Bà Đặng Thị Thủy - Phó Tổng Giám đốc KBNN Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu KBNN Trung ương.

Triển khai chương trình hợp tác, thời gian qua, phía OTA đã tư vấn, chia sẻ với KBNN Việt Nam về lĩnh vực quản lý ngân quỹ về nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật và đấu thầu đa giá trái phiếu chính phủ, quản lý các danh mục nợ; Phát triển thẻ tín dụng trong chi ngân sách nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách; phát triển định danh điện tử; thẻ ghi nợ chính phủ; định danh điện tử cho các cơ quan khu vực công và công nghệ Blockchain…

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Theo đó, KBNN Việt Nam mong muốn OTA tiếp tục tư vấn chia sẻ kinh nghiệm ở một số nghiệp vụ như:

- Về Kế toán nhà nước gồm: Báo cáo tài chính nhà nước; kết quả triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 và tiến độ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ Việt Nam trong việc phản ánh giá trị tài sản công trong Báo cáo tài chính nhà nước.

- Về kế toán đồ (COA): OTA trao đổi những nghiên cứu, tìm hiều thêm về COA hiện tại dựa trên đặc thù của hệ thống ngân sách Việt Nam; Chỉnh sửa COA trong tổng thể dự kiến xây dựng hệ thống ngân sách kế toán số.

- Về chuyển nguồn cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước: OTA chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thực hiện công tác khóa sổ kết thúc năm ngân sách và chuyển nguồn sang ngân sách năm sau; thuyết minh, giải trình số liệu quyết toán ngân sách hằng năm cũng như trách nhiệm, sự phối hợp giữa các bộ, cơ quan ở cấp Bang, Liên bang.

Ông Michael Ablowich - Phó Giám đốc OTA chia sẻ các nội dung nghiệp vụ liên quan.
Ông Michael Ablowich - Phó Giám đốc OTA chia sẻ các nội dung nghiệp vụ liên quan.

Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, tại hội nghị, KBNN và OTA đã thống nhất kế hoạch hợp tác năm 2022 tập trung tư vấn, chia sẻ về các lĩnh vực sau:

- Về lĩnh vực huy động vốn: Công tác tổ chức phát hành và theo dõi quản lý trái phiếu xanh tại Mỹ hoặc các nước có triển khai trái phiếu xanh.

- Về lĩnh vực kế toán nhà nước gồm: Báo cáo tài chính nhà nước, hỗ trợ phân tích, thuyết minh số liệu Báo cáo tài chính nhà nước và giải pháp nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian tổng hợp lập Báo cáo tài chính nhà nước với mục tiêu trở thành nguồn thông tin để phản ánh các thông tin tài chính nhà nước một cách trung thực, hợp lý, đáng tin cậy.

- Về kế toán đồ (COA): Cải cách cấu trúc bộ mã tài khoản kế toán COA gồm: hỗ trợ xây dựng bộ mã COA hướng tới xây dựng hệ thống thông tin tập trung trong lĩnh vực kế toán nhà nước... và về lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước và kiểm toán nội bộ trong hệ thống KBNN.

Bên cạnh đó, các chuyên gia tư vấn của OTA, với bề dày kinh nghiệm trong quản lý tài chính công, kế toán nhà nước đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực giúp KBNN Việt Nam lựa chọn vận dụng, triển khai phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.