Quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Có hiệu lực từ ngày 01/8/2021, Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo đó, Thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.
Thuế cho thuê nhà sẽ tính trên doanh thu thực tế phát sinh

Thuế cho thuê nhà sẽ tính trên doanh thu thực tế phát sinh

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí về việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được quy định tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp trong việc chỉ đạo, xây dựng, củng cố cơ sở dữ liệu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.