Cục Thuế Cần Thơ công khai các doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Cần Thơ công khai các doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Đáng chú ý có 9 đơn vị kinh doanh bất động sản còn nợ thuế đến ngày 05/6/2021 với tổng số tiền nợ lên tới hơn 683 tỷ đồng.