Cục Thuế Cần Thơ công khai các doanh nghiệp nợ thuế

Thanh Sơn

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Đáng chú ý có 9 đơn vị kinh doanh bất động sản còn nợ thuế đến ngày 05/6/2021 với tổng số tiền nợ lên tới hơn 683 tỷ đồng.

Năm 2021 và lộ trình đến năm 2025, Cục Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách thuế đến người nộp thuế. Nguồn: internet
Năm 2021 và lộ trình đến năm 2025, Cục Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách thuế đến người nộp thuế. Nguồn: internet

Năm 2021, Cục Thuế TP. Cần Thơ được Bộ Tài chính giao thu ngân sách nhà nước là 10.757,4 tỉ đồng và Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ giao là 11.083,4 tỉ đồng.

Ðể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, ngoài việc phát động thi đua, quyết tâm thực hiện thu vượt dự toán năm, trong đó các nguồn thu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã triển khai hiệu quả công tác quản lý thu trên địa bàn.

Cụ thể, ngay từ đầu năm Cục Thuế TP. Cần Thơ đã tăng cường công tác thu, rà soát tất cả các khoản thu, chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, khai thác nguồn thu để bù đắp các khoản thu hụt dự kiến.

Qua rà soát, hiện nay nổi lên việc các doanh nghiệp bất động sản còn nợ thuế lớn. Việc đăng thông tin nợ thuế này được thực hiện theo chủ trương của UBND TP. Cần Thơ. Theo thông báo, có 9 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố hiện nợ tổng số tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền phạt và tiền chậm nộp trên 680 tỉ đồng.

Đứng đầu doanh nghiệp có số tiền nợ thuế cao nhất trên địa bàn TP. Cần Thơ là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận có tổng số tiền nợ thuế gần 478 tỷ đồng. Tiếp đó là Công ty TNHH Thiên Lộc nợ thuế trên 127 tỷ đồng; CTCP Đầu tư xây dựng Hồng Phát nợ thuế trên 25,6 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Xây dựng số 8 (Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) nợ thuế trên 23,6 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn Đầu tư Mekong nợ thuế hơn 16,5 tỷ đồng. CTCP Đầu tư - Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ nợ thuế hơn 4,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Long Thịnh - Chi nhánh Cần Thơ nợ thuế trên 3 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Cadif nợ thuế hơn 1 tỷ đồng.

Trong năm 2021 và lộ trình đến năm 2025, Cục Thuế TP. Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách thuế từ trong nội bộ ngành đến người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực.

Mặt khác, cơ quan thuế thường xuyên phân tích, đánh giá nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu; đẩy mạnh thanh kiểm tra chống thất thu, nhất là các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quản lý và cưỡng chế nợ thuế theo nguyên tắc gắn với trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, thanh tra để có biện pháp xử lý phù hợp, nhất là các khoản nợ lớn.