Làm gì để kiểm soát ô nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị lớn

Làm gì để kiểm soát ô nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị lớn

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, tình trạng môi trường không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn bị ô nhiễm đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước tình trạng ô nhiễm không khí là mối đe dọa lớn đối với môi trường, xã hội và sức khỏe con người, cần làm gì để kiểm soát ô nhiễm, duy trì và cải thiện chất lượng môi trường không khí ở các đô thị?
EVFTA sớm thực thi là 'liều thuốc' tiếp sức doanh nghiệp

EVFTA sớm thực thi là 'liều thuốc' tiếp sức doanh nghiệp

Một trong những cách giúp doanh nghiệp hồi phục sau khi chịu tác động của dịch Covid-19 là tạo ra thị trường mới. Vì vậy, việc phê chuẩn EVFTA cần phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để đưa hiệp định này sớm đi vào thực thi.